Magnets 4" x 6"

Post Card size 4x6’’50pcs100pcs250pcs500pcs1000pcs
Full Color$2 each$1.85 each$1.50 each$0.90 each$0.75 each

Magnets 3.5" x 2’’

Business Card size 3.5x2’’50pcs100pcs250pcs500pcs1000pcs
Full Color$1 each$0.60 each$0.40 each$0.30 each$0.25 each

Magnets 3.5" x 2’’

Business Card size 3.5x2’’50pcs100pcs250pcs500pcs1000pcs
Full Color$1 each$0.60 each$0.40 each$0.30 each$0.25 each

Magnets 5.5" x 8.5"

Post Card size 5.5x8.5’’50pcs100pcs250pcs500pcs1000pcs
Full Color$2.40 each$2.50 each$1.80 each$1.20 each$1.00 each